Vize z krize

Současná situace před nás všechny klade mnoho výzev. I my, co stojíme za BEZ.em, jsme byli nuceni bilancovat a hledat řešení, která by umožnila obchod dále smysluplně a s radostí provozovat.

Vždycky jsme chtěli dělat obchod s přesahem a nezisková forma obchodování je právě tou vizí, která pomůže z krize jak BEZ.u, tak může trochu ulevit i vám, našim zákazníkům!

Čtěte dále, abyste se dozvěděli, co to přinese vám, obchodu a jak taková spolková forma obchodu může vypadat.

prodejna

Jaké možnosti otevírá nová forma spolkového obchodu?

Cílem spolků, tedy neziskových organizací, není hromadění zisku a majetku, ale veřejný zájem založený na společné demokratické domluvě.
null

Kvalitní potraviny
za příznivé ceny

I ve spolkovém obchodě nadále seženete kvalitní zdravé potraviny bez obalu, avšak nakoupíte je za mnohem výhodnější ceny bez marží a přirážek.

To znamená potraviny přibližně o třetinu levněji, ale mnoho zboží i o více než polovinu.

Featured Text
Your Title
Your description text
null

Výrazné rozšíření
sortimentu

Díky systému hromadných objednávek výrazně rozšíříme sortiment o mléčné výrobky, veganský sortiment sojových výrobků, ovoce, zeleninu, maso, pečivo, přírodní kosmetiku a další.

Cílem je sortimentem pokrýt základní rodinný nákup. Zároveň takto bude zboží cenově výhodnější, než kdybyste si ho objednávali přímo z farmy sami za sebe. 

null

Aktivní
členství

Jako člen spolku již nebudete jen zákazníky, ale budete součástí celého obchodu.

Navíc budete mít možnost zapojit se do organizace, směřování spolku, rozhodování o sortimentu apod. 

null

Celková udržitelnost
a stabilita

Díky systému členství a provoznímu příspěvku nebude obchod závislý na financích z tržeb. Dovolí to mnohem lépe zabezpečit provoz obchodu a logistiku objednávek. Bude tak mnohem lehčí a efektivnější nabízet čerstvé kvalitní potraviny a zboží svým nakupujícím členům.

A to jak v dobách dobrých, tak dobách horších (třeba pandemických).

null

Jiná možnost
nakupování

Cílem našeho neziskového způsobu obchodování je maximálně zkracovat dodavatelský řetězec, dělat své členy a komunitu nezávislejší na globálních systémech (např. dálkové dopravě), vylučuje zapojení velkých „agro-market-hráčů“ a silně podporovat rozvoj místních podnikatelů, zemědělců a farmářů.
null

Zodpovědně k
lidem a přírodě

Chceme samozřejmě pokračovat v tom, co BEZ. umí. Vybírat ta nejlepší a nejzodpovědnější řešení. Omezovat zbytečnou produkci plastů a obalových materiálů. Podporovat české a nejlépe lokální producenty, kteří svou práci dělají zodpovědně nejen k naší planetě, ale i férově vůči lidem.

Spolek a jeho obchod není založen s cílem hromadit zisk a finance, ale kvůli plnění cílů, zájmů členů a společné věci.

A to v je v případě BEZ.u dostupnost kvalitních potravin a dalšího zboží za příznivé ceny, s minimálním dopadem na přírodu a společnost.

Fungování spolkového obchodu

Jak tedy bude všechno fungovat? Proč zrovna spolkový obchod?

Základní princip fungování

Majitelem a provozovatelem obchodu se stane nově založený spolek – nezisková organizace. Obchod tak přejde ze soukromého vlastnictví.

Členem spolku se může stát kdokoli, kdo splní podmínky pro vstup do organizace (které se teprve budou konkretizovat). Hlavní podmínkou členství, respektive hlavní podmínkou využívání činnosti spolku, což je odběr zboží za zvýhodněné ceny, bude pravidelný příspěvek na provoz obchodu.

Tyto příspěvky jsou transparentně využity na pokrytí veškerých provozních nákladů – nájem, platy zaměstnanců (prodávajících a provozního), energie a další. Jelikož budou provozní náklady uhrazeny tímto způsobem, umožňuje to ceny potravin a zboží držet na minimální možné částce – z toho vyplývá, že již není potřeba vydělávat peníze na přirážkách (maržích) a generovat zisk z prodeje.

Provozní náklady bude možné v rámci spolkové činnosti snižovat dobrovolnickou prací členů.

Členové spolku tak mohou odebírat zboží za velmi příznivé ceny.

Trocha čísel o úspoře

Následující výpočty jsou zatím jen orientační:

Řekněme, že by se měsíční poplatek na provoz pohyboval kolem 500 Kč (což je třeba jeden lepší rodinný oběd v restauraci) a že průměrná marže na potraviny je plus mínus 30%. Pokud tedy nyní utratíte za potraviny 1500 Kč měsíčně, už se vám nákup vyplatí. Potraviny ve spolkovém obchodě vás budou stát jen 1000 Kč + 500 Kč příspěvek.

Tento příklad je jen velmi hrubý. V realitě počítáme úsporu vyšší. Podle konkrétního zboží se marže pohybuje ve velkých rozmezích.

Fungování spolku

V současné chvíli jsme ve fázi, kdy myšlenku přetváříme v činy a zároveň chceme, aby základní koncepce spolku a spolkového obchodu vznikala již v součinnosti více lidí. Skupiny, která je složena nejen z nás (současných majitelů BEZ.u), ale i z řad zákazníků, kteří na to koukáte po léta z jiného úhlu.

Nechceme sami určit pravidla, která se budou týkat všech zúčastněných. Mnoho věcí, které je třeba rozhodnout, nemá jedno správné řešení. Proto je chceme projednat v demokratickém prostředí ve skupině, která bude u zrodu nového spolkového BEZ.u.

Kvůli tomu teď ještě nevíme, jak vysoké budou například pravidelné provozní poplatky a tak je předcházející výpočet zatím jen orientační.

 

 

Demokratické principy

Spolek se skládá ze svých členů, kdy každý jeden člen má svůj hlas.

Na společných členských schůzkách (např.: sněm, valná hromada atp.) jsou projednávány nejdůležitější rozhodnutí v rámci spolku. Pro pružnější fungování celé organizace je volen výbor z členů (výkonný výbor, rada atp.), který má rozhodovací práva a může jednat za organizaci. I v tomto výboru však funguje diskuze a další demokratické principy.

Spolek rozhoduje o zaměstnancích, investicích, záměrech, směřování obchodu a i o všech dalších činnostech spolku.

Veškeré fungování spolku je zakotveno ve stanovách a provozních řádech. Finanční transakce jsou transparentní zejména pro členy, případně i veřejnost.

 

 

Společně za změnu

Chtěli bychom, aby se z BEZ.u stalo místo, kam lidé nechodí jen nakupovat. Ale místo, které lidé tvoří.

Pokud však klapne tato myšlenka, bude to už v rukách všech. Kromě společně vytvářené koncepce a podílu na provozu, skýtá rozvinutí spolkové činnosti další možnosti setkávání a realizací. Spolek se může stát platformou setkávání a organizování dalších projektů s podobným enviromentálně sociálním zaměřením.

Nyní se zabýváme tématy potravinové solidarity, zero waste, chtěli bychom prohlubovat vztah s dodavateli a farmáři. A až to covidová doba dopřeje, tak se těšíme na společné pikniky, exkurze na farmy, swapy, sdílení zkušeností, besedy…

Vidíme už teď, že do BEZ.u chodí spousta zajímavých a inspirativních lidí, kteří se míjejí a kteří by mohli mít šanci se setkat. Chtěli bychom, aby to jen u provozu spolkového obchodu neskončilo a budeme mít příležitost rozjet další zajímavé projekty, které náš svět (a při nejmenším Písecko) udělají místem ještě lepším pro život.

 

 

Jste připraveni? Pojďte do toho!

Právě teď skládáme dohromady jádro spolku, které dotáhne myšlenky do reálných podob. Zároveň už je možné se nezávazně předběžně přihlásit jako člen.

Plánovaný termín spuštění spolkového obchodu je do konce srpna.

Chci přiložit ruku k dílu

Pokud vás tato výzva zaujala a chcete být součástí revoluce v nakupování, pošlete mail Lukášovi na lukas@bezvpisku.cz a domluvíme se na další spolupráci.

V současné chvíli se pravidelně a intenzivně scházíme v přípravném týmu.
Stručné informace o postupu příprav najdete níže v časové ose.

Přemýšlím o tom

Dává vám princip spolkového nakupování smysl? Chcete si to zkusit? Chcete se stát členem? Chcete zůstat v kontaktu? Vyplňte krátký dotazníček a my vám dáme včas vědět, jak projekt pokračuje.

Časová osa projektu

Na této časové ose najdete stručnou historii obchodu od jeho založení a hlavně kroky, kterými postupujeme k transformaci BEZ.u na spolkový obchod.
timeline_pre_loader

23. června 2021

Beseda v knihovně o spolkovém nakupování a udržitelném způsobu života od 17:00.

květen 2021

Myšlenky a ideje tavíme do slov a hlavně stanov, které koncem měsíce odesíláme na Krajský soud v Českých Budějovicích.

Jednáme a konzultujeme naše záměry z Finančním úřadem a profesionálními účetními.

duben 2021

Koncem března a v průběhu dubna proběhlo pět přípravných setkání, kterých se zúčastnilo na 17 lidí!
Diskutujeme o motivacích ke vzniku, o základních principech, analyzujeme příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky projektu a začínáme pracovat na stanovách spolku.
Vznikají první pracovní skupiny, které se zabývají dodavateli a sortimentem.
Uvažujeme a řešíme přesun obchodu do nového prostoru, který by dával příležitost i k dalším spolkovým aktivitám.

 

březen 2021

Jaro jsme zasvětlili rozmýšlení, bilancování, diskuzemi o spolkových iniciativách, konferencím na téma sociální ekonomiky a nakonec přípravám. Začátkem března jsme myšlenku na Písecký spolkový obchod vypustili do světa a začali se nám hlásit budoucí členové přípravného týmu a budoucí členové spolku.

 

Začíná vznikat spolek a jeho spolkový obchod

leden 2020 - zakládáme s.r.o.

Rozhodli jsme se změnit formu podnikání a z živnosti obchod převést pod společnost s ručením omezeným s názvem Vážené zboží. Živnost si Míša nechává pro svou poradenskou činnost.

 

květen 2019

Slavíme dva roky BEZ.u – za tu dobu jsme ušetřili přibližně 32 tisíc zbytečných obalů, konečně jsme si mohli dovolit plnou otevírací dobu a také jsme měli parádní oslavu s živou muzikou!

 

srpen 2018

Po roce jsme se dostali ke zhotovení našeho vysněného vývěsního štítu!

Kontakty a závěrem

Pokud byste měli jakýkoli dotaz, neváhejte se obrátit nejlépe na Lukáše: lukas@bezvpisku.cz,

nebo pomocí chatu na našich FB stránkách: https://www.facebook.com/BEZvPisku

 

V průběhu jara budeme na tyto stránky aktualizovat stav a průběh projektu a postupně vysílat do světa další a další výzvy k zapojení do spolkového obchodování. 😉

s ♥ vaši BEZ.oví

Další inspirace a informace k tématu:

První pražský spolkový bioobchod
obziva.cz

Spolkový obchod v Tišnově
tisnovskaspizirna.cz

Obživa: První spolkový obchod v ČR
Ultra rychlé video o principu spolkových obchodů – Honza Valeška, jeden ze zakladatelů pražské Obživy
www.youtube.com/watch?v=MgsvErgusPY

Články Tomáše Hajzlera, zejména:
Hojnost, Obživa & Thoughtful Foods aneb návrat k jídlu a lidem par excellence!
Dvanáct (utajovaných) faktů o supermarketech, které by mělo znát každé dítě
KPZ-ka jako cesta, jak se dostat zpět ke skutečnému jídlu
Spolkový bezobalový biobchod (Obživa)

Seriál rozhovorů Zpátky k jídlu
o stavu našeho zemědělství a vztahu k produkci, prodeji a konzumaci potravin:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRqMhH_goeU4gq4inbwbgOuxMwTF36byL